Przeprowadzenie szkoleń w zakresie systemów jakości żywności wraz z certyfikacją produktów regionalnychRealizowany projekt:
„Przeprowadzenie szkoleń w zakresie systemów jakości żywności wraz certyfikacją produktów regionalnych”.


Źródło finansowania:
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Czas realizacji:
Od 01.06.2019 do 31.10.2019
Cel Projektu:
•    wspieranie zainteresowanych członków wyselekcjonowanych dwóch LGD- producentów rolnych i przetwórców żywności w zakresie tworzenia wniosków o certyfikację produktów w ramach Programu „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
•    przeprowadzenie w okresie czerwiec-lipiec 2019 roku szkoleń dla członków i partnerów wyselekcjonowanych dwóch LGD w zakresie zasad wytwarzania bezpiecznej żywności o podwyższonej jakości oraz założeń i wymagań systemu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
•    przeprowadzanie w okresie sierpień-październik audytów u zainteresowanych producentów będących członkami lub partnerami LGD na zgodność z wymaganiami systemu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
Zakres Projektu:
1.    Szkolenia
•    Podstawowe zasady wytwarzania bezpiecznej żywności o podwyższonej jakości z  uwzględnieniem specyfiki produkcji regionalnej (podstawy GAP, GMP, GHP, HACCP); najważniejsze otocznie prawne dla produkcji rolnej i lokalnego przetwórstwa żywności (RHD, MOL, itp.)
•    Założenia Programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” i jego wsparcia dla rozwoju oferty dolnośląskiej żywności wysokiej jakości; wymagania systemu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”; przygotowanie producentów rolnych i zakładów przetwórczych do spełnienia w praktyce wymagań systemu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.
2.    Certyfikacje
•    Przeprowadzenie procesu certyfikacji i audytów zgodnie z Regulaminem Znaku „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
•    Certyfikat „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” przyznawany jest produktom:
  pochodzącym z sektora rolno-spożywczego, hodowlanego lub szeroko pojętej bio-produkcji
 •   charakteryzującym się niezmiennie wysokimi parametrami jakościowymi
 •   stanowią produkt lokalny, a tym samym wizytówkę Dolnego Śląska
 •   wytwarzanym na Dolnym Śląsku, z wykorzystaniem naturalnych surowców Regionu bądź swoistych technik lokalnych.

Wskaźniki projektu:
 1. Przeprowadzanie szkoleń w zakresie systemów jakości żywności
 •   Liczba szkoleń: 4
 •   Liczba uczestników: min. 20, max. 30
 •   W tym: liczba gości zagranicznych: -
 •   W tym: liczba przedstawicieli LGD: min. 3
 •   W tym: liczba doradców: min. 1
 
     2.  Informacja na stronie internetowej Dolnośląskiej Zielonej Doliny DOZEDO sp. z o.o. oraz partnerów KSOW
 •   Liczba informacji/publikacji w Internecie: 1
 •   Liczba stron internetowych, na których zostanie zamieszczona informacja/publikacja: 4
 •   Liczba odwiedzin strony internetowej: 100

     3. Przeprowadzenie procesu audytów zgodnie z Regulaminem Znaku „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
 • Liczba przeprowadzonych audytów: min. 8, max. 10
 • Liczba produktów, które otrzymały certyfikat „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”: min. 8, max. 10
 • Liczba LGD uczestniczących w procesie certyfikacji: 3

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek