11 Marzec 2019

Potencjał rolniczy Dolnego Śląska i DOZEDO

O nas na łamach witryny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

 
" Program „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” to priorytetowy projekt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którego pomysłodawcą i głównym realizatorem jest prof. Tadeusz Trziszka. Uniwersytet w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Dolnego Śląska utworzył innowacyjny program gospodarczo-naukowy, który wpisuje się w rządową Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, gdzie szczególny nacisk kładzie się na innowacyjność i wynikający z tego wzrost gospodarczy, konkurencyjność i eksport. "

więcej:  ARTYKUŁ
 

Galeria zdjęć z tego wydarzenia

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek