08 Listopad 2018

NABÓR WNIOSKÓW OGŁOSZONY!

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA oraz GMINA WROCŁAW ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego  w  ramach: Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF”, Schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”

Termin naboru (składania wniosków):

 od godz. 8.00 dnia 05.12.2018 r.  do godz. 15.00 dnia 01.02.2019 r.

 
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
  • przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off) – zgodnie z definicją w art. 1 zał. nr I do rozporządzenia 651/2014.
  • konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi.
  • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

Orientacyjna kwota alokacji przeznaczona na nabór: 4 884 035,00   Euro

link do ogłoszenia: https://zitwrof.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborze-nr-rpds-01-02-02-ip-01-02-32718-dla-poddzialania-1-2-2-innowacyjne-przedsiebiorstwa-zit-wrof/
Spółka DZD DOZEDO sp. z o.o. uprzejmie informuje, że wystawia Opinie Zgodności z celami i priorytetami programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” projektom, które ubiegają się o dofinansowanie z działania 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF”, Schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem Opinii Zgodności zapraszamy do zapoznania się z Programem „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”,  procedurą uzyskania Opinii Zgodności oraz do wypełnienia fiszki zgłoszeniowej. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie www.dzddozedo.pl
 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu.

Zespół DOZEDO.

Do pobrania:

Procedura wydawania Opinii Zgodności

KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTOWEGO 

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek