17 Kwiecień 2019

NABÓR WNIOSKÓW NA USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW!

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,
 
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
 
Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.2
Innowacyjne przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.2.1
Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny
Schemat 1.2 Ca
Usługi dla przedsiębiorstw - profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu
 
Termin naboru (składania wniosków):
od godz. 8.00 dnia 22.03.2019 r. do godz. 15.00 dnia 30.04.2019 r.
Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 1.2Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałania nr 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, którego celem szczegółowym jest zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Schemat 1.2 Ca Usługi dla przedsiębiorstw – profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu polegające na profesjonalnych usługach proinnowacyjnych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
  1. MŚP
  2. konsorcja przedsiębiorstw (MŚP) z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi:  3 600 000,00 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2905 PLN* (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 30.01.2019 r.) alokacja w PLN wynosi 15 445 800,00 PLN.

LINK DO OGŁOSZENIA:

Spółka DZD DOZEDO sp. z o.o. uprzejmie informuje, że wystawia Opinie Zgodności z celami i priorytetami programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” projektom, które ubiegają się o dofinansowanie z działania 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem Opinii Zgodności zapraszamy do zapoznania się z Programem „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”,  procedurą uzyskania Opinii Zgodności oraz do wypełnienia fiszki zgłoszeniowej.
 

 

Pliki do pobrania

Procedura wydawania Opinii Zgodności 142 kb Pobierz plik
KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTOWEGO 13 kb Pobierz plik

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek